Leki na ciśnienie krwi mogą wpływać na nastrój

Wbrew powszechnej opinii, niektóre leki na ciśnienie krwi są związane z mniejszym ryzykiem depresji.

Jak wszystkie leki, tak i te na ciśnienie krwi czasami powodują niepożądane efekty uboczne. Podczas gdy większość z nich jest łagodna i działa krótkotrwale, niektóre są bardziej problematyczne, powodując zmiany nastroju, włączając w to depresję. Jednak w przeciwieństwie do tego, co lekarze od dawna zakładali, leki na ciśnienie krwi mogą nie zwiększać ryzyka depresji. W rzeczywistości, niektóre z nich wydają się być związane z niższym ryzykiem, zgodnie z najnowszym badaniem.

Tradycyjnie uważa się, że leki na ciśnienie krwi, które przekraczają barierę krew-mózg, częściej wywołują depresję. Depresja była również związana z lekami znanymi jako beta-blokery. Jednak beta-blokery (których działanie polega między innymi na spowalnianiu akcji serca) mogą również powodować uczucie zmęczenia i bezsenności, co może obniżać nastrój.

Częstość występowania depresji u osób przyjmujących różne leki na ciśnienie krwi

Aby sprawdzić, czy powszechnie przepisywane leki na ciśnienie krwi mogą wpływać na ryzyko wystąpienia depresji, duńscy naukowcy przeanalizowali dane z krajowego rejestru zdrowia, pochodzące z ostatnich dziesięciu lat. Ich wyniki, podsumowane poniżej, zostały opublikowane w numerze Hypertension z września 2020 roku.

Uczestnicy: 5,4 miliona mieszkańców Danii żyjących w 2005 roku, z wyjątkiem osób, u których zdiagnozowano depresję lub którym przepisano lek przeciwdepresyjny.

Kiedy: Naukowcy śledzili stan zdrowia uczestników od 2005 do 2015 roku.

Co: Nieco ponad 3,7 miliona osób otrzymało receptę na lek na ciśnienie krwi podczas 10-letniego okresu badania. Naukowcy skupili się na 41 lekach z czterech różnych klas leków na ciśnienie krwi. Najczęściej przepisywano leki moczopędne, następnie inhibitory ACE i ARB, blokery kanału wapniowego i beta-blokery.

Jak: U osób przyjmujących różne leki, badacze oceniali wskaźnik depresji, który był określany na podstawie diagnozy klinicysty lub stosowania leków przeciwdepresyjnych.

Kluczowe ustalenia: Żaden z leków moczopędnych nie wydawał się wpływać na ryzyko depresji. W każdej z pozostałych klas leków, co najmniej dwa leki były powiązane z mniejszym ryzykiem depresji: enalapril (Vasotec), ramipril (Altace), amlodypina (Norvasc), werapamil (Verelan i niektóre leki łączone), propranolol (Inderal), atenolol (Tenormin), bisoprolol (Zebeta) i karwedilol (Coreg).

Indywidualne doświadczenia

W nowym badaniu osoby, które przyjmowały niektóre beta-blokery, jak również inne leki na ciśnienie krwi, które przekraczają barierę krew-mózg, były mniej narażone na wystąpienie depresji. Jest to nieco zaskakujące, ale należy pamiętać, że tendencje na dużą skalę niekoniecznie odnoszą się do doświadczeń poszczególnych osób.

Wysokie ciśnienie krwi to prawdopodobnie 25 różnych schorzeń, które powodują tę samą reakcję fizjologiczną – mierzalny wzrost ciśnienia krwi. Niektórzy ludzie są wrażliwi na sól, więc ich ciśnienie krwi spada, gdy ograniczą jej spożycie. Inni ludzie są niewrażliwi na sól. Jeszcze inni są wrażliwi na przyrost lub utratę wagi. Ponadto ludzie bardzo różnie reagują na leki, z których każdy ma inny mechanizm działania.

Ponieważ jest tak wiele różnych leków na ciśnienie krwi do wyboru, nie ma potrzeby tolerowania efektów ubocznych – zwłaszcza depresji, która może być bardzo osłabiająca. W przypadku pacjentów celem jest zawsze stworzenie schematu leczenia, który kontroluje ciśnienie krwi bez żadnych negatywnych skutków ubocznych.

Najważniejsze zalecenia

Nie wahaj się powiedzieć swojemu lekarzowi, jeśli zauważysz zmiany nastroju lub inne nieprzyjemne efekty uboczne po rozpoczęciu przyjmowania nowego leku. W przypadku leków na ciśnienie krwi, objawy takie jak uczucie zmęczenia lub zawroty głowy nie są niczym niezwykłym w ciągu pierwszego tygodnia, ale często ustępują po przystosowaniu się organizmu.

Depresja może pojawić się wkrótce po rozpoczęciu przyjmowania nowego leku, lub nawet kilka miesięcy później. Warto zapytać lekarza o możliwość zmiany leku na jeden z leków związanych z mniejszym ryzykiem depresji, jeśli jeszcze go nie przyjmujesz. Nigdy jednak nie należy nagle przerywać przyjmowania leków na ciśnienie krwi – może dojść do nadciśnienia z odbicia, które zwiększa ryzyko zawału serca lub udaru mózgu. Zawsze wprowadzaj wszelkie zmiany stopniowo i pod okiem lekarza.